Ga lạnh Dầu lạnh

BẢNG GIÁ ĐỐI VỚI KIT THỬ DẦU LẠNH PAG/ POE/ ALKYLBENZENE

BẢNG GIÁ ĐỐI VỚI KIT THỬ DẦU LẠNH PAG/ POE/ ALKYLBENZENE

BẢNG GIÁ ĐỐI VỚI KIT THỬ DẦU LẠNH PAG/ POE/ ALKYLBENZENE

TT

Loại sản phẩm

Số lần thử  

(dự tính)

Giá bán lẻ

(VNĐ)

Giá bán trên 10 sản phẩm

(VNĐ)

Bộ sản phẩm gồm

1

Bộ Kit 50cc

10

90.000

80.000

Lọ đựng 50cc chất thử dầu PAG hoặc POE hoặc Alkylbenzene; xy lanh hút; ống nghiệm; tài liệu hướng dẫn sử dụng

2

Bộ Kít 20cc

5

50.000

40.000

Lọ đựng 20cc chất thử dầu PAG hoặc POE hoặc Alkylbenzene; xy lanh hút; ống nghiệm; tài liệu hướng dẫn sử dụng

3

Kít thử  một lần trong ống nhựa, nút nhựa

1

15.000

10.000

Ống đã có chất thử dầu PAG hoặc POE hoặc Alkylbenzene; tài liệu hướng dẫn sử dụng

4

Kít thử  một lần trong lọ thủy tinh, nắp vặn

1

19.000

14.000

Lọ đã có chất thử dầu PAG hoặc POE hoặc Alkylbenzene; tài liệu hướng dẫn sử dụng

Ghi chú:  Giảm thêm 10% khi mua trên 100 sản phẩm

Bản đồ

Liên kết website
Thư viện ảnh nổi bật
sachDH honglink
Thống kê truy cập