GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Dr. COOL được trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật (Dr.- Ing) chuyên ngành kỹ thuật ô tô tại Đức, làm việc liên tục gần 50 năm trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Ngoài lĩnh vực chính của mình, từ năm 1988 nghiên cứu sâu thêm về lĩnh vực Điều hòa ô tô/ Máy lạnh ô tô. Tại diễn đàn này, muốn thông tin, trao đổi với người sử dụng ô tô một số vấn đề liên quan đến Điều hòa ô tô/ Máy lạnh ô tô đã đúc kết được từ tài liệu, sách báo và kinh nghiệm sửa chữa thực tế hơn 35 năm của mình. Bạn đọc có thể trao đổi thông tin, đưa ra các câu hỏi, thắc mắc bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc qua Email dienlanhotodrcool@gmai.com

                                                                                                  GIỚI THIỆU

Dr. COOL được trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật (Dr.- Ing)  chuyên ngành kỹ thuật ô tô tại Đức, làm việc liên tục gần 50 năm trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Ngoài lĩnh vực chính của mình, từ năm 1988 nghiên cứu sâu thêm về lĩnh vực Điều hòa ô tô/ Máy lạnh ô tô. Tại diễn đàn này, muốn thông tin, trao đổi với người sử dụng ô tô một số vấn đề liên quan đến Điều hòa ô tô/ Máy lạnh ô tô đã đúc kết được từ tài liệu, sách báo và kinh nghiệm sửa chữa thực tế hơn 35 năm của mình.

Bạn đọc có thể trao đổi thông tin, đưa ra các câu hỏi, thắc mắc bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc qua Email dienlanhotodrcool@gmai.com

Bản đồ

Liên kết website
Thư viện ảnh nổi bật
sachDH honglink
Thống kê truy cập