Chi tiết bài viết

TÁI BẢN SÁCH “ KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ”

Cuốn “ KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ”   được  tái bản có bổ sung, sửa đổi và ra mắt bạn đọc trong tháng 8 năm 2017. Cuốn sách này được viết cho đối tượng là người sử dụng xe ô tô, in khổ 16x24 với 164 trang và nhiều hình minh họa do tác giả Đỗ Hữu Đức biên soạn và  Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành xuất bản lần đầu năm 2014. Bạn đọc có thể tìm mua tại các hiệu sách ở Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0915321645 để được trợ giúp.

Dr. COOL