Ga lạnh Dầu lạnh

Nạp ga lạnh điều hòa gia đình cho máy lạnh ô tô

Nạp ga lạnh điều hòa gia đình cho máy lạnh ô tô

Hỏi: Xin cho biết, có thể sử dụng ga lạnh dùng cho điều hòa không khí gia đình để nạp cho ô tô dược không ?

Ga máy lạnh ô tô thất thoát đi đâu

Hỏi: Tại sao, xe chạy một thời gian thì máy lạnh ô tô có hiện tượng bị thiếu ga lạnh nhưng khi đưa xe vào garage kiểm tra lại không hề thấy bất kỳ chỗ hở nào ?
Nạp càng nhiều dầu lạnh cho máy lạnh ô tô thì càng tôt ?

Nạp càng nhiều dầu lạnh cho máy lạnh ô tô thì càng tôt ?

Hỏi: Bạn tôi trong một năm phải thay liền 2 lốc điều hòa cho xe nên đã khuyên tôi, khi đưa xe đi bảo dưỡng điều hòa thì yêu cầu thợ garage nạp thật nhiều dầu vào cho bền lốc. Vậy, xin hỏi có nên làm như vậy không ?
Bản đồ

Liên kết website
Thư viện ảnh nổi bật
sachDH honglink
Thống kê truy cập