Chi tiết bài viết

GA LẠNH ĐIỀU HÒA Ô TÔ R134a VÀ R134 LÀ MỘT ?

Hỏi: Trong một số tài liệu, sách báo có chỗ thì ghi R134a, chỗ khác lại ghi R134; Vậy, ga lạnh R134a có giống R134 không ?

Dr. COOL: R134a  và R134 tuy có số lượng nguyên tử C, H, F giống nhau  nhưng về bản chất là 2 chất khác nhau. Trong bảng kèm theo cho thấy một số đặc tính hóa lý cơ bản của hai chất này. R134a có cấu trúc phân tử là CF3-CH2F và  được gọi là 1,1,1,2 –Tetraflouroethane, còn cấu trúc phân tử của R134 là CHF2-CHF2 và có tên gọi là 1,1,2,2 –Tetraflouroethane.  Ngoài ra, nhiệt độ sôi của R134 là -23°C cao hơn khoảng 3°C  so với ga lạnh R134a.

 

R134a

R134

Tên gọi

1,1,1,2 -Tetraflouroethane

1,1,2,2 -Tetraflouroethane

Cấu trúc phân tử

CF3-CH2F

CHF2-CHF2

Khối lượng phân tử  (g/mol)

102,03

102,03

Nhiệt độ tan chảy  (°C)

−103,3 

-89

Nhiệt độ sôi   (°C)

−26,3

-23

 

         Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, R134a được sử dụng làm môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa ô tô.  Do thấy R134a và R134 có ký hiệu hóa học giống nhau nên trong một số tài liệu có ý kiến cho rằng có thể  sử dụng R134 để thay thế cho ga lạnh R134a.  Thực tế cho thấy,  ngoài sự khác biệt về cấu trúc phân tử, nhiệt độ chảy, nhiệt độ sôi… như đã nêu thì khả năng tải nhiệt của của R134 thấp hơn so với R134a  /1/  hay nói cách khác là  có hiệu suất làm lạnh kém hơn.

Tài liệu tham khảo

/1/  http://www.ehow.co.uk/info_8083058_difference-between-r134-r134a-refrigerant.html

/2/  http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?168679-R134-and-134-auto

/3/ https://en.wikipedia.org/wiki/1,1,1,2-Tetrafluoroethane

Dr COOL