Chi tiết bài viết

Máy lạnh ô tô: Ga lạnh ô tô làm tăng nhiệt độ trái đất

Hỏi:  Ga lạnh ô tô ảnh hưởng đến việc làm tăng nhiệt độ  trái đất  như thế nào?

Trả lời:  Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng  làm nóng trái đất  do việc  cản  bức xạ nhiệt có bước sóng dài từ trái đất vào vũ trụ bởi một lớp các loại khí bao bọc xung quanh trái đất và làm trái đất nóng lên. Hiện tượng này giống như hiện tượng xảy ra ở các nhà kính trồng cây và vì vậy nó được gọi là hiệu ứng nhà kính. Do bức xạ từ mặt trời có bước sóng ngắn nên nó dễ dàng đi xuyên qua kính vào trong nhà kính; ngược lại, bức xạ phản xạ từ mặt đất là tia nhiệt có bước sóng dài và vì vậy khó xuyên qua được kính mà thường bị phản xạ trở lại, làm cho nhiệt độ bên trong nhà kính nóng lên.

      Các chất khí gây ra hiện tượng nhà kính chủ yếu trong khí quyển xung quanh trái đất là CO2, CH4, CFC và NOx. Trong các loại khí này thì CO2 chiểm tỷ lệ cao nhất ( 56 % ).  Ga lạnh chiểm tỷ lệ chỉ khoảng 13%  nhưng lại  có hiệu ứng nhà kính cao hơn CO2 rất nhiều lần; số nguyên tử flo trong Freon càng cao thì  trị số làm tăng nhiệt độ trái đất lớn. Trong bảng kèm theo cho ta thấy hệ số hiệu ứng nhà kính của một số loại ga lạnh thông dụng dùng cho máy lạnh ô tô.

     Trị số GWP của một số loại ga lạnh dùng cho máy lạnh ô tô 

Loại ga lạnh

Trị số làm tăng nhiệt độ trái đất GWP ( Global Warming Potential )

Khả năng tồn tại trong khí quyển ( năm )

R12

2400

130

R134a

1430

16

R1234yf

4

-

R744 ( CO2 )

1

 

       Trị số làm tăng nhiệt độ trái đất GWP của ga lạnh R12 là 2400; của R134a tuy có thấp hơn nhưng cũng tới 1430, tức là gấp gần 10 lần giới hạn cho phép theo chỉ thị  2006/40/EC của Liên minh châu Âu.

Dr COOL